• تلفن: 00989144864654 - 00989143480394
  • info@hamtashefayebehta.ir
در ارتباط باشید:
آنتی بیوتیک, محصولات

استروپن 1+1

شكل دارويي : پودر استريل قابل تزريق . گروه دارويي : آنتي بيوتيك . تركيب دارو : هر ويال حاوي 1  ميليون  واحد پني سيلين  جي پروكائين  بعلاوه  1  گرم دي هيدرواسترپتومايسين به صورت ملح سولفات ميباشد .   مكانيسم اثر : پني سيلين ها اثر باكتريوسيدي خود را از طريق پيشگيري از توليد و تخريب ديواره سلولي

آنتی بیوتیک, محصولات

پن آی وی

شكل دارويي: پودر استريل قابل تزريق گروه دارويي: آنتي بيوتيك تركيب دارو: هر ويال حاوي 5 ميليون واحد پني سيلين جي سدیم مي‌باشد. مكانيسم اثر:  پني سيلين ها از جمله آنتي بيوتيك هاي باكتريوسيدبه شمار می‌روند. پنی سیلین­ها از طریق تداخل در آنزیمهای ترانس پپتیداز که مسئول تشکیل اتصال عرضی بین رشته های پیتیدوگلیکان می‌باشند تشکیل دیواره سلولی